"Forum for psykologer i kommuner / fylkeskommuner" er en interesseorganisasjon for alle psykologer som er ansatt i kommuner / fylkeskommuner og arbeider med barn, ungdom og/eller deres familier.

Forum for psykologer i kommuner / fylkeskommuner sin virksomhet framgår av organisasjonskartet. Forumets høyeste organ er årsmøtet (klikk for årsmøtepapir), som avholdes under Sommerkursene i juni hvert år. Forumet er regulert av egne vedtekter. På årsmøtet velges et styre som er ansvarlig for driften av Forumets ulike aktiviteter.

Forumet har et Forskningsfond der det kan søkes om midler til forsknings og utviklingsarbeid. Se vedtekter og fortolkning.


Storefjellkursene blir i år arrangert 3. til 5. juni 2015.
Det blir fire kurs å velge mellom:

Kurs 1: Samtaler med barn v/ Haldor Øvreeide
Kurs 2: "Drop out" i videregående skole v/ Eifred Markussen
Kurs 3: "Psykologisk førstehjelp" verktøykasse i oppfølgingen av barn og unge med psykiske vansker. v/ Solfrid Raknes
Kurs 4: "Når skolen står på hodet"; arbeid med skolens læringsmiljø og forebygging av problematferd. v/ Kjetil Andreas Hansen og Lasse Dahl

Arkiv