«Forum for psykologer i kommunen» er en interesseorganisasjon for alle psykologer som er ansatt i kommuner / fylkeskommuner og arbeider med barn, ungdom og/eller deres familier.

 

Forum for psykologer i kommunen sin virksomhet framgår av organisasjonskartet. Forumets høyeste organ er årsmøtet, som avholdes under Sommerkursene i juni hvert år. Forumet er regulert av egne vedtekter. På årsmøtet velges et styre som er ansvarlig for driften av Forumets ulike aktiviteter.

 

Forumet har et Forskningsfond der det kan søkes om midler til forsknings og utviklingsarbeid. Se vedtekter og fortolkning.

Storefjellkursene 2016.

Du kan allerede nå sette av datoene 8. – 10. juni neste år til Storefjellkursene. Dette er kurs med godt faglig innhold for ansatte i kommunene sine psykiske helsetjenester og i PP-tjenestene.

Se innlegg

Velkommen til ny nettside!

Velkommen til ny internettside De tidligere nettstedene, fpkf.no, pik.no og ppt-norge.no er nå samlet i denne nye nettsiden. De ulike domenene vil fortsatt virke, og peke til innhold på denne nye siden.   Tidsskriftet «Psykologi i kommunen» finner du under «Tidsskrift» Her finner du en liste over de utgaver som er lagt ut, og når […]

Se innlegg

Storefjellkursene ble i år arrangert 3. til 5. juni 2015

Det var to kurs å velge mellom: Du må åpne «les innlegg» for å få tilgang til lysbildene fra kursene. Kurs 1: Samtaler med barn v/ Haldor Øvreeiden Klikk her for powerpoint Kurs 4: «Når skolen står på hodet»; arbeid med skolens læringsmiljø og forebygging av problematferd. v/ Kjetil Andreas Hansen og Lasse Dahl Klikk her for […]

Se innlegg