"Forum for psykologer i kommuner / fylkeskommuner" er en interesseorganisasjon for alle psykologer som er ansatt i kommuner / fylkeskommuner og arbeider med barn, ungdom og/eller deres familier.

Forum for psykologer i kommuner / fylkeskommuner sin virksomhet framgår av organisasjonskartet. Forumets høyeste organ er årsmøtet (klikk for årsmøtepapir), som avholdes under PP-tjenestens sommerkurs i juni hvert år. Forumet er regulert av egne vedtekter. På årsmøtet velges et styre som er ansvarlig for driften av Forumets ulike aktiviteter.

Forumet har et Forskningsfond der det kan søkes om midler til forsknings og utviklingsarbeid. Se vedtekter og fortolkning.


Du finner presentasjonene fra Storefjellkursene ved å klikke her:
Susan Hart
Thomas Nordahl

Arkiv