Enhet for Barnevern-, Helse og PPT

Sist endret: 22. mai 2015
Besøksadresse Larkollveien 9, 1570 Dilling
Postadresse Larkollvn. 9,
Postnr/Sted 1570 Dilling
Telefon 69 70 85 00
Fax
Epost-adresse
Web-adresse
Kontoret betjener
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Helle Rafaelsen
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
100
Bente Eide Dalseth
PP-rådgiver
100
Kristin Ramsjø Vakans
Spesialpedagog
60
Marianne Olsen
Pedagogisk rådgiver
50
ingen
80
Signe Marie Ellingsen
ingen
100
Anita Ryen Samuelsen
Spesialpedagog
50
Bjørn Lunden
Rådgiver
100