PP-tjenesten for Arendal

Sist endret: 26. mai 2015
Besøksadresse Arendal kultur og rådhus
Postadresse Serviceboks 780, Stoa
Postnr/Sted 4809 Arendal
Telefon 37 01 30 00
Fax
Epost-adresse ppt@arendal.kommune.no
Web-adresse
Kontoret betjener Arendal kommune
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Sosionom
100
PP-rådgiver
100
Laila Finnøy Myrhren
Vikar
100
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
80
Spesialpedagog
100
PP-rådgiver
100