PP-tjenesten for Hobøl, Skiptvet og Spydeberg

Sist endret: 13. desember 2016
Besøksadresse Griniveien 14
Postadresse Stasjonsgata 35
Postnr/Sted 1820 Spydeberg
Telefon 6968 2250
Fax 6968 2251
Epost-adresse ppt@spydeberg.kommune.no
Web-adresse www.spydeberg.kommune.no
Kontoret betjener Hobøl, Skiptvet og Spydeberg
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Leder
100
Konsulent/IKT-ansvarlig
80
PP-rådgiver
50
PP-rådgiver
80
PP-rådgiver
80
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
60