PPT-Nord (Bergen)

Sist endret: 11. januar 2019
Besøksadresse Myrdalsvegen 22, 4.etg.
Postadresse Myrdalsvegen 22, 4.etg.
Postnr/Sted 5130 NYBORG
Telefon 55 56 68 95
Fax
Epost-adresse pps.nord@bergen.kommune.no
Web-adresse
Kontoret betjener
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Leder/Psykologspesialist
100
Avd.leder PPT/Spesialpedagog
100
Konsulent 1
80
Konsulent 1
80
Konsulent 1
80
Psykolog
100
Psykolog
100
Psykolog
100
Psykolog i permisjon aug.19
70
Psykolog
50
Psykolog
100
Spes.ped. psyk.rådgiver/logoped
100
Spes.ped. psyk.rådgiver/logoped
100
Spes.ped.-rådgiver
100
Spes.ped.-rådgiver
100
PP-rådgiver
50
Psykologspesialist
100
Psykolog/musikkterapeut
50
Spes.ped.-rådgiver
100
Spes.ped-rådgiver
80
Spes.ped.rådgiver/logoped
20
Fagkonsulent Autisme
100
Fagkonsulent Autisme
100
Fagkonsulent Autisme
100
Fagkonsulent Autisme
100
Fagkonsulent Autisme
100