PPT-Bergenhus (Bergen)

Sist endret: 26. mai 2015
Besøksadresse Neumanns gt. 1 - 5. etg.
Postadresse Neumanns gt. 1
Postnr/Sted 5015 Bergen
Telefon 55 56 91 50
Fax 55 56 90 99
Epost-adresse ppt-bergenhus@bergen.kommune.no
Web-adresse
Kontoret betjener
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Psykolog
100
Psykolog
100
Psykolog
100
PP-rådgiver
100
Psykolog
100
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
90
Psykologspesialist
100
ingen
100
Psykolog
100
Konsulent
100
Psykolog
Pedagog
50
Psykolog
90