PPT for Eidsvoll

Sist endret: 26. mai 2015
Besøksadresse Rådhusgata 1
Postadresse Rådhusgata 1
Postnr/Sted 2080 Eidsvoll
Telefon 66 10 7120
Fax 66 10 71 21
Epost-adresse bjorg.karstad@eidsvoll.kommune.no
Web-adresse
Kontoret betjener Eidsvoll kommune Hurdal kommune
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Bjørg Kårstad
Leder
100
Gro H. Næss
Spesialpedagog
75
Linda Wardenær Fosshaug
PP-rådgiver
100
Marie Isabell Bergseth
Logoped
75
Nina Arntsen Nilssen
PP-rådgiver
100
Nina E. Nilssen
PP-rådgiver
100
Turid Bjørnstad
1. Sekretær
100