PPT for Nannestad

Sist endret: 26. mai 2015
Besøksadresse Teiealleen 29
Postadresse Nannestad kommune, Teiealleen 31
Postnr/Sted 2030 Nannestad
Telefon 66 10 50 00
Fax 66 10 50 21
Epost-adresse postmottak@nannestad.kommune.no
Web-adresse
Kontoret betjener Nannestad kommune
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Merete Borgen
PP-leder
100
Birgitte Boon
PP-rådgiver
100
Grete Låveg
Konsulent
60
Marit G. Scharning
Logoped
100
Synne V. Asmyhr
PP-rådgiver
100
Venke Håland
Spesialpedagog
60