PPT for Røyken

Sist endret: 20. desember 2016
Besøksadresse Rådhuset
Postadresse Rådhuset
Postnr/Sted 3440 Røyken
Telefon 31 29 60 00
Fax 31 29 60 60
Epost-adresse mari.homme@royken.kommune.no
Web-adresse
Kontoret betjener Røyken kommune
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Mari Homme
Enhetsleder
100
Randi Holvik
Avdelingsleder
100
Birgitte Sjøtveit
PP-rådgiver
100
Ida Gilberg Hagerup
PP-rådgiver
100
Mona Skjolden-Hoff
PP-rådgiver
100
Margaret Pettersen Norling
PP-rådgiver
100
Karoline Viken
PP-rådgiver
100
Kine Steen Holst
PP-rådgiver
100
Hanne Kinn Berg
PP-rådgiver
100