PPT for Stjørdal

Sist endret: 26. mai 2015
Besøksadresse Rådhuset, Kjøpmannsgata 9
Postadresse Postboks 133
Postnr/Sted 7501 Stjørdal
Telefon 74 83 35 00
Fax 74 83 35 99
Epost-adresse anne.karin.veisetaune@stjordal.kommune.no
Web-adresse www.stjordal.kommune.no
Kontoret betjener
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Anne Karin Veisetaune
Leder
100
Tone Merete Heggli Skogås
PP-rådgiver
100
Merete Nilsson Kleveland
PP-rådgiver
100
Frode Lauvsnes
PP-rådgiver
100
Randi Langerud
Spesialpedagog
100
Anne Krogstad Haukås
Spesialpedagog
65
Karen Elisabeth Halle Moksnes
PP-rådgiver
60
Torbjørg Benden
Logoped
100
Turid Pedersen
PP-rådgiver
100
Unn-Elisabeth Fjærstad
PP-rådgiver
100
Marit Løtveit Pedersen
PP-rådgiver
50
Mona Reitan Rosenlund
PP-rådgiver
100
Per Arne Kosberg
Logoped
100
Kristin Okstad
Sekretær
100