PPT for Tromsø

Sist endret: 18. august 2017
Besøksadresse Forbundshuset A/S, Storgata 142 / 148 - PPT holder til i Forbundshuset A/S, Storgata 142/148, 2 etasje (inngang nord for Fargerike). Her finner du parkeringsplass
Postadresse Rådhuset
Postnr/Sted 9299 Tromsø
Telefon 77 79 00 00
Fax
Epost-adresse ppt@tromso.kommune.no
Web-adresse http://www.tromso.kommune.no/ppt.121155.no.html
Kontoret betjener Tromsø kommune og Karlsøy kommune
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Kari Tyldum
PP-rådgiver
100
Rønnaug Holmvik
PP-rådgiver
100
1. Sekretær
100
Sekretær
100
Gunn-Britt Eikjok Andreassen
Klinisk Sosionom - KUTT
100
Sturla Wiborg
Spesialpedagog
100
Gry Sollund
Logoped
100
Britt Isaksen
Spesialpedagog
100
Spesialpedagog
100
vakant KUTT-stilling
Atferdsfaglig konsulent - KUTT
100
Anne-Marit Pettersen
Logoped
100
Renata Sztraube
PP-rådgiver
100
Geir Steinar Eriksen
Psykolog - KUTT
100
Pedagog
100
Spesialpedagog
100
Spesialpedagog
100
Logoped
100
Spesialpedagog
100
Enhetsleder
100
Ped.psyk.rådgiver
100
Ped.psyk.rådgiver
100
Logoped
100
Sekretær
100
Fagarbeider
100
Psykolog
100
Ped. psyk rådgiver
100
Los for ungdom med skolevegring
100
Audiopedagog
100
Spesialpedagog
100