PPT for v.g.o i Sør-Trøndelag, avd.Trondheim

Sist endret: 27. mai 2015
Besøksadresse
Postadresse Olav Tryggvasonsgt. 40,
Postnr/Sted 7011 Trondheim
Telefon 73 86 64 61
Fax 73 86 64 76
Epost-adresse PPTTrondheim@stfk.no
Web-adresse
Kontoret betjener
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Kolstad Anita
Psykologspesialist
100
Fætten Bjørn
Psykologspesialist
100
Bakken Brit
PP-rådgiver
100
Beck Helen
Sosionom
100
Kosberg Jorid Finsvik
Spesialpedagog
100
Bratseth Jorunn
Spesialpedagog
100
Hattrem Per
Psykologspesialist
100
Strand Steinar
Psykologspesialist
100
Brendløkken Tone
PP-rådgiver
100
Johns Turid
PP-rådgiver
100
Løvseth Unni
PP-rådgiver
100
Svarva Randi Kristin
PP-rådgiver
100
Grini Bodil
PP-rådgiver
80
Stene Berit
PP-leder
100
Pettersen Evy
Sekretær
100