PPT for vgo i Oppland, distrikt: Gjøvik/Toten/Land/Valdres

Sist endret: 26. mai 2015
Besøksadresse Gjøvik vgs, Ludv Skattums g 23, Gjøvik
Postadresse Pb 534,
Postnr/Sted 2803 Gjøvik
Telefon 61 14 33 07
Fax 61 14 32 81
Epost-adresse anne.habberstad@oppland.org
Web-adresse
Kontoret betjener
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
100
Terje Ramberg
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
100
Pedagogisk rådgiver
100
PP-rådgiver
100
Pedagogisk rådgiver
50
Logoped
20
Logoped
100