PPT i Larvik

Sist endret: 4. januar 2017
Besøksadresse Feyersgate 7
Postadresse Postboks 2020
Postnr/Sted 3255 Larvik
Telefon 33 17 17 75
Fax
Epost-adresse pptjenesten@larvik.kommune.no
Web-adresse http://www.larvik.kommune.no/pptjenesten
Kontoret betjener
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
PP-leder
100
Herdis Irene Tobiassen
PP-rådgiver
100
Marte-Kari Nesheim Løve
Psykolog
100
Liv A. Andresen
Sekretær
100
Kari Marie Kobro
PP-rådgiver
80
Helene M. Kjær
PP-rådgiver
100
Nina Marie Imsrud
PP-rådgiver
100
Ann Cathrin Oxholm
PP-rådgiver
100
Heidi Iren Skallist
PP-rådgiver
100
Gunnar Vege
PP-rådgiver
100
Inger Pettersvold
PP-rådgiver
40
Julie Nyegaard Hauger
PP-rådgiver
100
Simen Reigstad
Psykolog
100
Susanne Nordkvelle
PP-rådgiver
100
Trude Nystad
PP-rådgiver
100