PPT Oppegård kommune

Sist endret: 4. mars 2016
Besøksadresse Kolbotnveien 23
Postadresse Postboks 510
Postnr/Sted 1411 Kolbotn
Telefon 66 81 90 75, 66 81 90 90
Fax 66 81 91 81
Epost-adresse PPT@oppegard.kommune.no
Web-adresse http://www.oppegard.kommune/
Kontoret betjener Oppegård kommune
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
An-Magritt Eide
Leder
100
Anna Hidvegi
Adm. medarbeider
80
Marit Egeberg
Utøvende spesialpedagog førskoleteam
100
Kirsten Sunde
Utøvende spesialpedagog førskoleteam
100
Monika Haugen
Utøvende spesialpedagog førskoleteam
80
Vibeke Østli
Psykolog/PP-rådgiver barnehage og barneskole
80
Eline Rolness
PP-rådgiver barneskole
100
Inger-Johanne Gundersen
PP-rådgiver og PMTO-terapeut
100
Margareth Johnsen
PP-rådgiver barneskole
100
Line Rasch Rogne
PP-rådgiver barneskole
100
Marianne Suhrke-Refsdal
PP-rådgiver barnehage og ungdomskole
100
Ingrid Godø
PP-rådgiver ungdomskole
100
Steffen Jensen
PP-rådgiver ungdomskole og kommunens kriseteam
100
Randi Snildal
PP-rådgiver, PMTO-terapeut og ambulerende team
100
Synøve Bjerkelund
Logoped barnehage
100
Vibeke Hande Nordby
Logoped grunnskole
60
Firak Hanssen
Logoped grunnskole og voksne, PP-rådgiver voksne
100