PPT Stavanger

Sist endret: 27. mai 2015
Besøksadresse Ny Olavskleiv 6
Postadresse Postboks 8001
Postnr/Sted 4068 Stavanger
Telefon 51 50 74 01
Fax 51 50 74 04
Epost-adresse oppvekst.ppt.adm@stavanger.kommune.no
Web-adresse
Kontoret betjener
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Anne Kjellevold
PP-rådgiver
100
Psykolog
100
Spesialpedagog
100
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
100
Synspedagog
100
Psykolog
100
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
100
Anne Margrethe Rosnes
Sosionom
60
Anne Nordlien
PP-rådgiver
100
Aud Jorun Haugsgjerd
Logoped
100
PP-leder
100
Spesialpedagog
100
Ingeborg Stangeland
PP-rådgiver
100
Ingrid H. Rasmussen
Sosionom
100
Kari Merete Brekke
PP-rådgiver
100
Lillian Andresen
Konsulent
50
Lillian Dahl Fitjar
Spesialpedagog
100
Lisbeth Lura
Psykolog
60
Mari Anne Chapman
Logoped
100
Siv Merethe Finnestad
Psykolog
80
Thor Brunvær
PP-rådgiver
100
Torill Håkonsen
Sosialkonsulent
70
Vibeke N. Martinsen
Logoped
100
Konsulent
100
Liv Auestad
Audiopedagog
100
Solfrid Larsen
Sosialkonsulent
100
Liv Jørstad
Pedagog
100
Ingebjørg Dahle
Psykolog
100
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
100
PP-rådgiver
80
Psykolog
80
Psykolog
100
Logoped