PPT utland

Sist endret: 26. mai 2015
Besøksadresse Tordenskiolds gt. 12
Postadresse Postboks 8111 Dep.
Postnr/Sted 32 Oslo
Telefon 22003819
Fax 22003890
Epost-adresse fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Web-adresse http://www.fylkesmannen.no/nn/Oslo-og-Akershus/Barnehage-og-opplaring/Utdanning-i-utlandet/
Kontoret betjener Utenlandselever
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
ingen
100