Veiledningssenteret Follo, PP-tjenesten for videregående opplæring

Sist endret: 26. mai 2015
Besøksadresse Ravn. 9
Postadresse P.b. 12
Postnr/Sted 1431 Ås
Telefon 64 96 45 60
Fax
Epost-adresse post.follo@akershus-fk.no
Web-adresse http://www.veiledningssentrene-akershus.no/
Kontoret betjener Ås kommune Enebakk kommune Frogn kommune Nesodden kommune Oppegård kommune Ski kommune Vestby kommune
Rediger kontoret Klikk her
Navn
Stilling
Prosent
Marthe-Stine Tveter
Virksomhetsleder
100
Toril Rønsen Ekeberg
PP-leder
100
Elisabeth Frøland
PP-rådgiver
100
Elisabeth Salberg
PP-rådgiver
100
Helene Jakobsen
PP-rådgiver
100
Joshua Hewton
PP-rådgiver
100
Katrine Opsahl
PP-rådgiver
100
Leif Normann
PP-rådgiver
100
Mirjam Milder
PP-rådgiver
100
Rune Daae Starheim
PP-rådgiver
100
Sissel Bunæs
PP-rådgiver
50
Therese Gunset
PP-rådgiver
100
Torunn Ones Narvestad
PP-rådgiver
50